[1]
Kasprzyk, B. i Leszczyńska, M. 2021. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków polskich gospodarstw domowych oraz ich relacje regionalne. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 25(74) (cze. 2021), 40-53. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.4.