[1]
Garstka, M. 2021. Powiązania między sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem z działalności. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 25(74) (cze. 2021), 19-28. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.2.