[1]
Filip, P. 2021. Zmiany w substytucji kredytu bankowego i dotacji UE w polskich przedsińôbiorstwach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 25(74) (cze. 2021), 5-18. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.1.