[1]
Kata, R. 2018. Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce – dylematy wyboru. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 19(68) (lip. 2018), 62-72. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.6.