[1]
Toktaş, Y. 2020. Analiza przestrzenna relacji między przypadkami Covid-19 a globalizacją w Europie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 24(73) (grudz. 2020), 255-265. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.42.