[1]
Napiórkowska-Baryła, A. i Witkowska-Dąbrowska, M. 2012. Stan wykorzystania infrastruktury ochrony środowiska oraz nakłady na środki trwałe ochrony środowiska na wsi. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 8(57) (grudz. 2012), 496-504.