[1]
Szwacka-Mokrzycka, J. 2012. Znaczenie wsparcia unijnego w pobudzaniu rozwoju gmin. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 8(57) (grudz. 2012), 453-461.