[1]
Kapusta, F. 2012. Polska wieś na drodze zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 8(57) (grudz. 2012), 228-240.