[1]
Babuchowska, K. i Marks-Bielska, R. 2012. Unowocześnianie gospodarstw rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 8(57) (grudz. 2012), 36-46.