[1]
Grzegorczyk, W. 2016. Problemy pomiaru rezultatów działań marketingowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 15(64) (maj 2016), 68-74. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.6.