[1]
Waśkowski, Z. 2015. Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 13(62) (cze. 2015), 157-170.