[1]
Idźkowska, K. i Kisiel, R. 2014. System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 12(61) (grudz. 2014), 64-78.