[1]
Lizińska, W., Marks-Bielska, R. i Serocka, I. 2014. Uwarunkowania polityki władz lokalnych w obszarze pozyskiwania inwestorów zagranicznych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 11(60) (cze. 2014), 115-126.