[1]
Pudełkiewicz, E. 2011. Refleksje wokół koncepcji marketingu w agrobiznesie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 5(54) (cze. 2011), 115-130.