[1]
Kata, R. 2009. Rola instytucji finansowych we wsparciu przekształceń rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 2(51) (grudz. 2009), 307-318.