[1]
Pudełkiewicz, E. 2009. Spółdzielcze formy gospodarowania w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 2(51) (grudz. 2009), 259-295.