[1]
Błażejowska, M. 2009. Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na rozwój obszarów wiejskich i absorpcję środków unijnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 2(51) (grudz. 2009), 249-256.