[1]
Łozowski, M. i Obstawski, Z. 2009. Wsparcie publiczne dla ubezpieczeń w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 2(51) (grudz. 2009), 197-211.