[1]
Kowalska, I. 2009. Dylematy systemu finansowania polityki edukacyjnej państwa w kontekście I i II okresu programowania UE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 2(51) (grudz. 2009), 83-93.