[1]
Szydłowski, C. 2020. Audyt dochodów z tytułu opłaty miejscowej w wybranych gminach województwa pomorskiego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 23(72) (cze. 2020), 208-221. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.17.