[1]
Sołtyk, P. 2020. Wpływ dotacji na sytuację finansową samorządowych zakładów budżetowych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 23(72) (cze. 2020), 156-167. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.13.