[1]
Kowalska, M. 2020. Blog jako narzędzie komunikacji w ocenie młodych konsumentów – wyniki badań empirycznych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 23(72) (cze. 2020), 57-67. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.5.