[1]
Sadłowski, A. 2019. Skutki stosowania płatności redystrybucyjnej w zależności od wariantu wdrożeniowego na przykładzie Polski. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 22(71) (grudz. 2019), 170-183. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.34.