[1]
Kozub-Skalska, S. 2017. Rola słupów i faktycznych organizatorów przestępstw karuzelowych oraz skala współpracy z biegłymi sądowymi w przestępczości gospodarczej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 18(67) (grudz. 2017), 42-57. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.22.