[1]
Zrałek, J. 2017. Kim jest zrównoważony konsument? W poszukiwaniu nowej koncepcji człowieka w zrównoważonej gospodarce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 17(66) (lip. 2017), 213-222. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.18.