[1]
Zajkowska, M. 2017. Otwarte innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach. W kierunku zintegrowanego modelu współpracy . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 17(66) (lip. 2017), 200-212. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.17.