[1]
Waśkowski, Z. 2017. Determinanty decyzji zakupowych nabywców na rynku produktów sportowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 17(66) (lip. 2017), 180-188. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.15.