[1]
Rudawska, E. i Bloch, M. 2017. Komunikacja marketingowa w procesie współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 17(66) (lip. 2017), 133-144. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.11.