[1]
Pokojski, Z. 2017. Uwarunkowania zarządzania wartością przedsiębiorstwa - kontekst Grupy Azoty Puławy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 17(66) (lip. 2017), 118-132. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.10.