[1]
Pizło, W. i Mazurkiewicz-Pizło, A. 2017. Styl życia– jako egzemplifikacja zmian zachowań konsumpcyjnych Polaków. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 17(66) (lip. 2017), 104-117. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.9.