[1]
Miara, A. 2017. Wpływ globalizacji na zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 17(66) (lip. 2017), 96-103. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.8.