[1]
Kochanowicz, Z., Bórawski, P. i Czaplicka, J. 2017. Porównanie wybranych aspektów działań promocyjnych prowadzonych przez gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 17(66) (lip. 2017), 83-95. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.7.