[1]
Karaszkiewicz, B. i Staniec, I. 2017. Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80 . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 17(66) (lip. 2017), 73-82. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.6.