[1]
Jegorow, D. 2017. Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 17(66) (lip. 2017), 63-72. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.5.