[1]
Grzegorczyk, W. 2017. Nowe koncepcje marketingu w procesie tworzenia strategii marketingowej na rynkach mińôdzynarodowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 17(66) (lip. 2017), 54-62. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.4.