[1]
Czubak, W., Bajan, B. i Cieślak, P. 2017. Płatności bezpośrednie dla rolnictwa w Polsce w warunkach pozostawania poza strefą euro. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 17(66) (lip. 2017), 46-53. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.3.