[1]
Augustyn, A., Florek, M. i Hereźniak, M. 2017. W poszukiwaniu wiarygodnych metod pomiaru skuteczności budowania marek miast. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 17(66) (lip. 2017), 25-45. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.2.