[1]
Adamowicz, M., Adamowicz, T. i Miklaszewska, W. 2017. Światowy kryzys finansowy i działania naprawcze wobec gospodarki polskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 17(66) (lip. 2017), 5-24. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.1.