Inflacja a koszty produkcji wybranych produktów rolniczych w 2022 roku

Słowa kluczowe: produkcja rolna, inflacja, cena, prognoza

Abstrakt

Celem opracowania było przedstawienie działań podejmowanych, w ostatnich latach, przez państwowe władze publiczne wpływających na inflację w Polsce. Na tym tle dokonano oceny wzrostu cen na rolnicze kupowane środki produkcji, które skorelowano ze strukturą kosztów i na tej podstawie oszacowany został wzrost kosztów produkcji podstawowych produktów rolniczych w 2022 roku. Następnie ten prognozowany wzrost kosztów produkcji odniesiono do szacowanych przychodów. Pozwoliło to ustalić ich wzrost, który umożliwiałby utrzymanie dotychczasowego poziomu dochodów rolniczych. Działania ratunkowe rządu wywołane przez COVID-19 miały trzy główne źródła finansowania:• wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich – 23,2 mld zł,• Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 92,7 mld zł,• tarcze finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju – 63,5 mld zł,O ile działania interwencyjne rządu, w warunkach kryzysu, należy ocenić pozytywnie, to ich sposoby realizacji krytycznie. Wsparcie finansowe w ramach tarcz otrzymały firmy, które wykazywały spadek obrotów spowodowany pandemią koronawirusa. W efekcie wspierano te firmy, które być może celowo tworzyły warunki do otrzymania wsparcia. Firmy dobrze prosperujące w warunkach COVID-19 takiego wsparcia były natomiast pozbawione.We wszystkich analizowanych rodzajach działalności produkcji rolniczej roślinnej w 2022 roku nastąpi wzrost kosztów ich wytwarzania o około 50-60% Wyjątkiem będzie produkcja żyta, gdzie wzrost kosztów będzie jeszcze wyższy.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

S. Owsiak, Finanse Publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa, 2017

M. Podstawka (red.), Ocena sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej rolnictwa i gospodarki żywnościowej w latach 2015-2020, IERIGŻ, Warszawa, 2021

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, Rada Ministrów, Warszawa, 2020

Statistical analysis of GUS (the Central Statistical Office) 12/2021

Wybrane problemy strukturalne i instytucjonalne finansów publicznych w warunkach kryzysu wywołanego COVID-19: refleksje nad ewolucją paradygmatu M. Zioło (red.), Finanse publiczne, [w:] St. Owsiak, Oracjonalne wykorzystanie finansów publicznych w warunkach kryzysu

M. Zioło (red.), Finanse publiczne, CIMPO, Warszawa, 2021, [w:] B. Guziewska,

Opublikowane
2020-06-30
Jak cytować
Podstawka, M. (2020). Inflacja a koszty produkcji wybranych produktów rolniczych w 2022 roku. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 89-98. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.8