Czy polskie banki są stabilne? Analiza ryzyka systemowego

Słowa kluczowe: stabilność finansowa, ryzyko systemowe, model sieci

Abstrakt

Kryzys finansowy 2007+ ujawnił braki w reakcji decydentów politycznych na ryzyko systemowe. Okazało się, że nie tylko upadki poszczególnych banków, ale także negatywne efekty zewnętrzne wśród podmiotów mogą spowodować poważne zagrożenie dla sektora finansowego. W ciągu ostatnich 10 lat podjęto wiele międzynarodowych i krajowych inicjatyw mających na celu wzmocnienie stabilności systemu finansowego, wprowadzając perspektywę makroostrożnościową do nadzoru finansowego. Jednak ostatnie pandemie COVID19 okazały się poważnym negatywnym szokiem dla wielu gospodarek i ich sektorów finansowych. W niniejszym artykule, wykorzystując model sieciowy, staramy się przeanalizować, w jaki sposób te nieoczekiwane wydarzenia wpłynęły na polski sektor bankowy z ryzykiem systemowym. W celu analizy stabilności polskich banków opracowaliśmy formalne ramy testów warunków skrajnych oparte na modelu sieciowym, które umożliwiły identyfikację, modelowanie i pomiar ryzyka systemowego. Staraliśmy się zintegrować analizę czasu i przekrojowego charakteru ryzyka systemowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Acharya, V. V. (2009): A Theory of Systemic Risk and Design of Prudential Bank Regulation, Journal of Financial Stability vol. 5(3), pp. 224–255.

Acharya, V. V., L. H. Pedersen, T. Philippon and M. Richardson (2010): Measuring Systemic Risk, NYU Stern Working Papers.

Acharya, V. V., L. H. Pedersen, T. Philippon and M. Richardson (2017): Measuring Systemic Risk, Review of Financial Studies vol. 30(1), pp. 2–47.

Acharya, V. V., R. F. Engle and M. Richardson (2012): Capital Shortfall: A New Approach to Ranking and Regulating Systemic Risks, The American Economic Review vol. 102(3), pp.59–64.

Adrian, T. and M. K. Brunnermeier (2008): CoVaR., Federal Reserve Bank of New York Staff Reports 348.

Adrian, T. and M. K. Brunnermeier (2016): CoVaR, American Economic Review vol. 106(7), pp. 1705–1741.

Banulescu, G.-D. and E.-I. Dumitrescu (2015): Which are the SIFIs?: A Component Expected Shortfall Approach to Systemic Risk, Journal of Banking & Finance vol. 50, pp. 575–588.

Benoit, S., J.-E. Colliard, C. Hurlin and C. Pérignon (2017): Where the Risks Lie: A Survey on Systemic Risk, Review of Finance vol. 21(1), pp. 109–152.

Bluhm, M. and J. P. Krahnen (2014): Systemic Risk in an Interconnected Banking System with Endogenous Asset Markets, Journal of Financial Stability vol. 13, pp. 75–94.

Bongini, P., L. Nieri and M. Pelagatti (2015): The Importance of Being Systemically Important Financial Institutions, Journal of Banking & Finance vol. 50, pp. 562–574.

Brunnermeier, M. K., G. Dong and D. Palia (2012): Banks’ Non-Interest Income and Systemic Risk, Paper presented at the AFA 2012 Chicago Meeting.

Caccioli, F., T. A. Catanach and J. D.Farmer (2012): Heterogeneity, Correlations and Financial Contagion, Advances in Complex Systems 15 Suppl. No. 2

Castro, C. and S. Ferrari (2014): Measuring and Testing for the Systemically Important Financial Institutions, Journal of Empirical Finance vol. 25, pp. 1–14.

Cerutti, E. S. Claessens and P. McGuirev (2012): Systemic Risks in Global Banking: What Can Available Data Tell Us and What More Data Are Needed?, BIS Working Papers No 376, pp. 1-22.

De Bandt, O. and P. Hartmann (2000): Systemic Risk: A Survey, ECB Working Paper No 35, pp. 12.

Financial Stability Board (2014): Structural Banking Reforms. Cross-border consistencies and global financial stability implications: Report to G20 Leaders for the November 2014 Summit.

Gravelle, T. and F. Li (2013): Measuring Systemic Importance of Financial Institutions: An Extreme Value Theory Approach, Journal of Banking & Finance vol. 37(7), pp. 2196–2209.

He, F. and X. Chen (2016): Credit Networks and Systemic Risk of Chinese Local Financing Platforms: Too Central or Too Big to Fail?, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications vol. 461, pp. 158–170.

Knot, K. H. W. and H. Van Voorden (2013): Systemically Important Banks – Possible Options for Policy Makers, in: A.Dombret and O.Lucius(eds.) Stability of the Financial System. Illusion or Feasible Concept?. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, pp. 288–309.

Krause, A. and S. Giansante (2012): Interbank Lending and the Spread of Bank Failures: A Network Model of Systemic Risk, Journal of Economic Behavior & Organization vol. 83(3), pp. 583–608.

Laeven, L., L. Ratnovski and H. Tong (2014): Bank size and systemic risk, International Monetary Fund Staff Discussion Note 14/04

Laeven, L., L. Ratnovski and H. Tong (2016): Bank Size, Capital, and Systemic Risk: Some International Evidence, Journal of Banking & Finance 69 Suppl. 1, S25–S34.

López-Espinosa, G., A. Moreno, A. Rubia and L. Valderrama (2012): Short-Term Wholesale Funding and Systemic Risk: A Global CoVaR Approach, Journal of Banking & Finance vol. 36(12), pp. 3150–3162.

López-Espinosa, G., A. Rubia, L. Valderrama and M. Antón (2013): Good for One, Bad for All: Determinants of Individual versus Systemic Risk, Journal of Financial Stability vol. 9(3), pp. 287–299.

Smaga, P. (2013): Assessing Involvement of Central Banks in Financial Stability, Center for Financial Stability Policy Paper.

Tarashev, N., K. Tsatsaronis and C. Borio (2016): Risk Attribution Using the Shapley Value: Methodology and Policy Applications, Review of Finance vol. 20(3), pp. 1189–1213.

Vallascas, F. and K. Keasey (2012): Bank Resilience to Systemic Shocks and the Stability of Banking Systems: Small Is Beautiful, Journal of International Money and Finance vol. 31(6), pp. 1745–1776.

Vanhoose, D. D. (2011): Systemic risks and macroprudential bank regulation: A critical appraisal, Networks Financial Institute at Indiana State University Policy Brief 2011-PB-04

Vlahović, A. (2014): Challenges to the Implementation of a New Framework for Safeguarding Financial Stability, Journal of Central Banking Theory and Practice vol. 3(3), pp. 19–52.

Völz, M. and M. Wedow (2011): Market Discipline and Too-Big-To-Fail in the CDS Market: Does Banks’ Size Reduce Market Discipline?, Journal of Empirical Finance vol. 18(2), pp. 195–210

Weiß, G. N. F. and J. Mühlnickel (2014): Why Do Some Insurers Become Systemically Relevant?, Journal of Financial Stability vol. 13, pp. 95–117.

Opublikowane
2020-06-30
Jak cytować
Misztal, P., & Łupiński, M. (2020). Czy polskie banki są stabilne? Analiza ryzyka systemowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 68-79. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.6