Metodyka rozliczania i kalkulacji kosztów w spółdzielni mleczarskiej

Słowa kluczowe: spółdzielnie mleczarskie, kalkulacja kosztów, rachunek kosztów

Abstrakt

Celem badań jest przedstawienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów ustalania jednostkowego kosztu wytworzenia produktów mleczarskich w jednej określonej jako „typowa” spółdzielni mleczarskiej. Dla określenia obiektu typowego z n = 88 spółdzielni mleczarskich wykorzystano metodę odległości euklidesowej i miejskiej – określono zestaw zmiennych, które są wspólne dla wszystkich spółdzielni i odzwierciedlają wielkość oraz specyfikę spółdzielczych jednostek na rynku mleka w Polsce. W wybranej spółdzielni przedstawiono procedurę kalkulacji kosztów jednostkowych produktów mleczarskich na podstawie szczegółowego case study. Stosowany w spółdzielniach rachunek kosztów pełnych nie zapewnia pozyskiwania informacji o kosztach do podejmowania decyzji zarządczych. Rozliczanie kosztów pośrednich przy wykorzystaniu umownych współczynników nie zapewnia wiarygodnych danych o kosztach. Istotną kwestią przy ustalaniu współczynników jest przyjęcie takiej miary, która odzwierciedli rzeczywisty związek między kosztem a nośnikiem kosztu – wyrobem, co w przypadku wyrobów mleczarskich może być utrudnione. Zasadne byłoby podjęcie próby wprowadzenia rachunku kosztów zmiennych w spółdzielniach mleczarskich, co umożliwiłoby uniknięcie umownego przypisania kosztów pośrednich na wyroby. Głównym problemem, na który zwracają uwagę Autorzy, jest brak odpowiedniego systemu informacyjnego rachunku kosztów w spółdzielniach mleczarskich. Wdrożenie takich rozwiązań pozwoliłoby zarządzającym spółdzielnią mleczarską na podejmowanie odpowiednich decyzji (krótkookresowych) w zakresie opracowania struktury asortymentu w oparciu o dane np. o zyskowności na poziomie pojedynczych produktów.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2021-07-15
Jak cytować
Ganc, M., & Wasilewski, M. (2021). Metodyka rozliczania i kalkulacji kosztów w spółdzielni mleczarskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25(74), 98-110. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.8