Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz analiza strategiczna działań grup producentów owoców i warzyw w Polsce

Słowa kluczowe: grupy producentów, organizacje producentów, rynek owoców i warzyw, analiza finansowa, analiza wskaźnikowa

Abstrakt

Polska zajmuje wysokie miejsce w światowej i europejskiej produkcji owoców oraz warzyw. Jednym z problemów polskiego rolnictwa jest nadal, choć w nieco mniejszym stopniu rozdrobnienie. Pomoc krajowa i unijna sprawiła, że wśród producentów wzrosło zainteresowanie zrzeszaniem się w grupy producenckie. Ich funkcjonowanie uwarunkowane jest wieloma czynnikami związanymi ze specyfiką produkcji ogrodniczej, z obowiązującym prawodawstwem czy sytuacją rynkową. Organizacje na rynku owoców i warzyw wykazują znaczne zróżnicowanie w funkcjonowaniu jak również w osiąganych wynikach produkcyjno-ekonomicznych. Celem artykułu jest ocena sytuacji finansowo ekonomicznej oraz analiza strategiczna uwarunkowań działania grup producentów owoców i warzyw w Polsce. Dokonano jej na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych wybranych grup z lat 2016-2017 oraz obliczonych na ich podstawie wskaźników finansowych płynności i rentowności.97W opracowaniu przedstawiono także analizę strategiczną SWOT dla organizacji i grup producentów. W badanych latach odnotowano niską rentowność i płynność finansową badanych grup. Za kluczowe o znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania omawianych podmiotów należy zaliczyć takie czynniki jak: widoczny wpływ pomocy finansowej na funkcjonowanie grup producenckich oraz korzyści skali wynikające z większej agregacji konkurencji z drugiej strony. Rolnicy nadal niechętnie się zrzeszają i często posiadają ograniczone kompetencje biznesowe do prowadzenia grup producenckich.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Załuska K.. Grupy wstępnie uznane i organizacje producentów na rynku owoców i warzyw w Polsce, Europie i na świecie. W: ABC organizacji i funkcjonowania grup producenckich. CDR w Brwinowie oddział w Radomiu, 2010

Zmarlicki K., Brzozowski P., Karmańska M. Analiza efektów ekonomicznych związanych z przynależnością do grupy producenckiej. W: Monitoring i prognozowanie uwarunkowań ekonomicznych produkcji roślin ozdobnych. Instytut Ogrodnictwa. Skierniewice. 2013.

Opublikowane
2021-07-15
Jak cytować
Olewnicki, D., Sabała, E., & Stangierska, D. (2021). Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz analiza strategiczna działań grup producentów owoców i warzyw w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25(74), 84-97. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.7