Analiza SWOT innovation box jako podatkowego instrumentu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Słowa kluczowe: komercjalizacja, Innovation Box, IP Box, Patent Box, analiza SWOT

Abstrakt

Wprowadzona od 2019 r. ulga Innovation Box stanowi komplementarny element wsparcia podatkowego i „zamknięcie” łańcucha wspierania innowacji. Stanowi bowiem preferencję nie na etapie tworzenia nowych rozwiązań (jak to było w przypadku ulgi na zakup nowych technologii i jest od 2016 r. w przypadku ulgi na działalność badawczo-rozwojową), lecz na etapie ich komercjalizacji. Może zatem przyczynić się ona także do większego zainteresowania i skali wykorzystania ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Celem artykułu jest przedstawienie istoty, a także przeprowadzenie analizy SWOT ulgi Innovation Box jako podatkowego instrumentu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw. Analiza SWOT potwierdziła – już wcześniej formułowane przez praktyków branżowych – uwagi dotyczące niejasnych przepisów i skomplikowanego mechanizmu Innovation Box. Jednak wraz z utrwaleniem praktyki stosowania tej ulgi, zainteresowanie nią może wzrosnąć, sprzyjając innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2021-07-15
Jak cytować
Łukaszewska, K., & Małecka-Ziembińska, E. (2021). Analiza SWOT innovation box jako podatkowego instrumentu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25(74), 54-65. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.5