Powiązania między sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem z działalności

Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, jakość informacji

Abstrakt

Celem autora jest identyfikacja powiązań między dwoma sprawozdawczościami: finansową i niefinansową, a w tym konkretnym artykule - między sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem z działalności, które zawiera informacje niefinansowe, ale powiązane z finansowymi. Do realizacji celu posłużyły studia literaturowe z zakresu rachunkowości, a także analiza aktów prawnych, na bazie których określono jakie powinny być relacje między tymi dwoma sprawozdaniami. Do sformułowania wniosków wykorzystano wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne oraz metodę analizy krytycznej, porównawczej i opisowej oraz syntezy. Zostało wykazane istnienie powiązań między sprawozdaniem z działalności a sprawozdaniem finansowym z działalności. Powiązania te mogą rodzić ryzyko powtórzeń i niezgodności informacji. Zostało wskazane, aby powiązania te były uświadomione osobom sporządzającym oba sprawozdania, by zachowano szczególną uwagę przy prezentowaniu tych informacji i aby wprowadzono do procedur kontroli wewnętrznej w rachunkowości, i ewentualnie audytu wewnętrznego, czynności pozwalające na potwierdzenie uzgodnienia odpowiednich informacji i uniknięcia ryzyka powtórzeń i niezgodności. Wyniki badań pokazują, że powiązań jest na tyle dużo, w tym z informacjami niefinansowymi, że warto, aby zapewnienie ich i ich weryfikacji było świadomą i zorganizowaną czynnością. Będzie to budować obraz jednostki w oczach czytelnika sprawozdań.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2021-07-15
Jak cytować
Garstka, M. (2021). Powiązania między sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem z działalności. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25(74), 19-28. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.2