Zmiany w substytucji kredytu bankowego i dotacji UE w polskich przedsiębiorstwach

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, pomoc publiczna, kredyt bankowy, komplementarność

Abstrakt

Celem artykułu było określenie stopnia zastępowania kredytu bankowego przez polskie przedsiębiorstwa w sytuacji korzystania z pomocy unijnej. Identyfikacja podobieństw i różnic została przeprowadzona w grupach przedsiębiorstwa korzystających i nie korzystających z pomocy publicznej, w następujących po sobie perspektywach finansowych UE tj. w latach 2007- -2017. Analizie poddano zmiany w zasobach majątkowych i wynikowych przedsiębiorstw oraz zmienne dotyczące efektywności finansowej. Wykorzystano model logitowy w celu określenia cech wpływających na istotność determinant finansowania dotacjami publicznymi. Przekrojowy charakter danych pozwala zidentyfikować pozytywny statyczny związek między dotacjami a kredytami bankowymi w średnich przedsiębiorstwach. W toku badań ustalono, że uzyskanie pomocy publicznej w przedsiębiorstwach obniżyło udział kredytów bankowych w sumie bilansowej jak i zadłużeniu ogółem. W dłuższym okresie otrzymane dofinansowanie spowodowało wzrost znaczenie i zakresu korzystania z kredytów bankowych. Środki pomocy publicznej były komplementarnym źródłem zasilenia kapitałów przedsiębiorstw.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Altunbas Y., Marques D., Zhussupova B.:Capital market frictions and bank lending in the EU. In: Frontiers of banks in a global economy, Palgrave Macmillan, Studies in Banking and Financial Institutions, London 2010.

Bachtrögler J., Hammer C., Heinrich W., Schwendinger R.F.:Guide to the galaxy of EU regional funds recipients: evidence from new data, Empirica, Volume 46, Issue 1 /2019.

Bachtrögler J., Hammer C., Reuter W.H.:Guide to the galaxy of EU regional funds recipients: evidence from new data .Empirica Volume 46, Issue 1/2019.

Becchetti L., Castelli A. Investment—cash flow sensitivities, credit rationing and financing constraints in small and medium-sized firms, Small Business Economics 35/2010.

Berger A.N., Cowan A, Frame. W.S. :The surprising use of credit scoring in small business lending by community banks and the attendant effects on credit availability, risk, and profitability, Journal of Financial Services Research 39 (1−2) /2011.

Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., Nehrebecka N. Determinanty finansowania działalności przedsiębiorstw kredytem bankowym: Metaanaliza, Bank i Kredyt 46(3)/ 2015.

Cole R.:Bank credit, trade credit or no credit: evidence from the surveys of small business finances, MPRA Paper, 24689/2010, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/24689.

Dach Z.:Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.

Denis D.J, Mihov V.:The choice among bank debt, non-bank private debt, and public debt: Evidence from new corporate borrowings, Journal of Financial Economics 70(1)/2013.

Gruszczyński M..:Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Monografie i Opracowania nr 490, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.

He Y, Li B.: Government financial subsidies in the influence of public housing under the PPP Financing Model. In: Wang J., Ding Z., Zou L., Zuo J. (eds) Proceedings of the 17th International Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate. Springer, Berlin -Heidelberg 2014.

Hernandez-Canovas G.,Martınez-Solano.P. Relationship lending and SME financing in the continental European bank-based system, Small Business Economics 34/2010.

Janasz K., Janasz W.:Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.

Jaworska A.: Porównanie perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020 w Unii Europejskiej na przykładzie Polski, wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2016.

Jinhyuk L.,Jeaok.P.: Pricing of complementary goods as implicit financial arrangement, Journal of Economics 55/2014.

Kałowski A., Wysocki J.: Start-up a uwarunkowania sukcesu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.

Kubiak J.: Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.

Lett M.: Structural models of complementary choices, Springer Science Business Media, New York 2014.

Marzec J., Pawłowska M.: Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach– wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych, Bank i Kredyt 43 (6), 2012.

Masiak C .,Moritz A., Lang.F,: European SME financing: an empirical taxonomy. In: Moritz A., Block J., Golla S., Werner A. (eds) Contemporary developments in entrepreneurial finance. FGF Studies in Small Business and Entrepreneurship, Springer, Berlin 2019.

Mateut S.: Subsidies, financial constraints and firm innovative activities in emerging economies,Small Business Economics. Volume 50, Issue 1/2018.

Modigliani F., Miller H.M.: The Cost of capital, corporate finance and the theory of investment, American Economic Review 48/1958.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017roku, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej UOKIK, Warszawa 2018.

Raport o stabilności systemu finansowego, NBP Departament Stabilności Finansowej, Warszawa, 2018.

Sytuacja na rynku kredytowym -wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, IV kwartał 2020 r, Departament Stabilności Finansowej Warszawa, NBP 2020.

Sołtysiak M., Filip P.: Empirical analysis of the availability and changes in the use of bank loans by enterprises in selected countries of European Union ,CEFE Technical University, Kosice 2018.

Opublikowane
2021-06-30
Jak cytować
Filip, P. (2021). Zmiany w substytucji kredytu bankowego i dotacji UE w polskich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25(74), 5-18. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.1