Zmiany w substytucji kredytu bankowego i dotacji UE w polskich przedsiębiorstwach

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, pomoc publiczna, kredyt bankowy, komplementarność

Abstrakt

Celem artykułu było określenie stopnia zastępowania kredytu bankowego przez polskie przedsiębiorstwa w sytuacji korzystania z pomocy unijnej. Identyfikacja podobieństw i różnic została przeprowadzona w grupach przedsiębiorstwa korzystających i nie korzystających z pomocy publicznej, w następujących po sobie perspektywach finansowych UE tj. w latach 2007- -2017. Analizie poddano zmiany w zasobach majątkowych i wynikowych przedsiębiorstw oraz zmienne dotyczące efektywności finansowej. Wykorzystano model logitowy w celu określenia cech wpływających na istotność determinant finansowania dotacjami publicznymi. Przekrojowy charakter danych pozwala zidentyfikować pozytywny statyczny związek między dotacjami a kredytami bankowymi w średnich przedsiębiorstwach. W toku badań ustalono, że uzyskanie pomocy publicznej w przedsiębiorstwach obniżyło udział kredytów bankowych w sumie bilansowej jak i zadłużeniu ogółem. W dłuższym okresie otrzymane dofinansowanie spowodowało wzrost znaczenie i zakresu korzystania z kredytów bankowych. Środki pomocy publicznej były komplementarnym źródłem zasilenia kapitałów przedsiębiorstw.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2021-07-15
Jak cytować
Filip, P. (2021). Zmiany w substytucji kredytu bankowego i dotacji UE w polskich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25(74), 5-18. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.1