Znaczenie rozwiązań opartych na technologii blockchain w biznesie

Słowa kluczowe: blockchain, technologia rozproszonych rejestrów, inwestycje

Abstrakt

Celem opracowania jest określenie istoty technologii blockchain oraz możliwości jej wykorzystania w działalności przedsiębiorstw. W opracowaniu omówiono znaczenie technologii blockchain i możliwości praktycznego jej zastosowania. Opierając się o raporty branżowe przedstawiono statystyki dotyczące inwestycji dokonywanych w przedsiębiorstwach w technologię blockchain, jak również stosunku kadry kierowniczej spółek do tej technologii oraz zasadności jej wdrażania. Sprecyzowano ponadto najważniejsze zalety technologii blockchain w stosunku do istniejących systemów informatycznych. Wskazano bariery organizacyjne, utrudniające inwestycje w tę technologię oraz wykorzystywane w spółkach rzeczywiste jej zastosowania. Z przeprowadzonych analiz wynika, że spółki na świecie aktywnie inwestują w technologię blockchain. Stwierdzono, że technologia ta jest pozytywnie postrzegana w biznesie przez zarządzających, jednak spółki planując ją wdrożyć napotykają na liczne bariery, które w dużej mierze wynikają z braku uregulowań prawnych, jak również problemów technicznych związanych z implementacją. Jednocześnie technologia blockchain może być wykorzystywana w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza w łańcuchu dostaw.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2020-12-14
Jak cytować
Wiśniewska, M. (2020). Znaczenie rozwiązań opartych na technologii blockchain w biznesie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 266-278. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.43