Analiza przestrzenna relacji między przypadkami Covid-19 a globalizacją w Europie

Słowa kluczowe: analizy przestrzenne, Covid-19, Europa, globalizacja

Abstrakt

Wraz z procesem globalizacji struktury gospodarcze, społeczne i polityczne stają się coraz bardziej ze sobą powiązane. Ze względu na obecną pandemię Covid-19 zaobserwowano, że epidemie takie jak Covid-19 zglobalizują się i przekształcają się w pandemie na skalę globalną. W badaniu tym sugeruje się, że wraz z charakterystycznymi zdolnościami Covid-19, takimi jak szybkie rozprzestrzenianie się, fakt, że świat stał się bardziej mobilny i zintegrowany z powodu globalizacji, jest uważany za mający wpływ na pandemię; w związku z tym wpływ globalizacji na przypadki Covid-19 w krajach europejskich badano za pomocą metod analizy przestrzennej. Wyniki testu I Morana przeprowadzonego na temat przypadków Covid-19 w krajach europejskich sugerują, że istnieje pozytywna autokorelacja Zgodnie z wynikami analizy LISA stwierdzono, że Zjednoczone Królestwo, Niderlandy, Francja i Belgia mają nie tylko większą liczbę spraw dotyczących covid-19, ale także zostały dotknięte przez kraje, w których wiele przypadków jest powyżej średniej europejskiej. Zgodnie z wynikami modelu błędu przestrzennego mającego na celu zbadanie wpływu globalizacji stwierdzono, że globalizacja miała niewielki, ale pozytywny wpływ na przypadki Covid-19 w Europie.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2020-12-14
Jak cytować
Toktaş, Y. (2020). Analiza przestrzenna relacji między przypadkami Covid-19 a globalizacją w Europie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 255-265. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.42