Nierejestrowana praca osób wykluczonych społecznie w świetle badań ankietowych

Słowa kluczowe: praca nierejestrowana, osoby wykluczone społecznie, badania opinii

Abstrakt

Praca nierejestrowana jest wykonywana bez nawiązania oficjalnego stosunku pracy. Celem badania jest przedstawienie opinii respondentów na lokalnym rynku pracy na temat pracy wykonywanej poza faktycznym kontraktem przez osoby wykluczone społecznie. Analiza została przeprowadzona za pomocą badania opinii osób wykluczonych społecznie zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku. W analizie uwzględniono wyniki ankiet otrzymanych od 350 respondentów, w tym 195 osób ankietowanych za pomocą kwestionariuszy papierowych oraz 155 osób ankietowanych za pomocą kwestionariusza zamieszczonego w Internecie w 2018 r. Analizy obejmowały rozkład odpowiedzi na pytania ankietowe w całej próbie wraz z weryfikacją istotności statystycznej między odpowiedziami, a takimi zmiennymi jak: płeć, wiek, wykształcenie I okres rejestracji w Miejskim Urzędzie Pracy.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2020-12-14
Jak cytować
Szewczyk-Jarocka, M. (2020). Nierejestrowana praca osób wykluczonych społecznie w świetle badań ankietowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 244-254. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.41