Core & More - koncepcja inteligentnej sprawozdawczości informacji korporacyjnych

Słowa kluczowe: raportowanie korporacyjne, interesariusze, Core & More

Abstrakt

W niniejszym artykule poruszono problematykę nowego sposobu sprawozdawczości informacji korporacyjnej – koncepcji Core & More. Celem artykułu jest ocena koncepcji Core & More pod kątem zwiększenia transparentności raportu korporacyjnego oraz przejrzystości przekazywanej interesariuszom informacji. Na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu, raportów instytucji branżowych oraz wywiadów z przedstawicielami praktyki gospodarczej pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą. Raport korporacyjny sporządzone zgodnie z koncepcją Core & More jest bardziej transparentny a informacja przekazywana interesariuszom ustrukturyzowana. Koncepcja Core & More pozwala odejść od silosowego podejścia do sprawozdawczości. Strukturyzuje informacje, sprawia, że jest ona czytelniejsza w odbiorze i bardziej logiczna. Jednak wdrożenie tej koncepcji wymusza na raportujących abstrakcyjnego myślenia. Dodatkowo tworząc raport zgodnie z Core & More konieczne jest posiadanie umiejętności i zaplecza informatycznego, ponieważ koncepcja ta zakłada w dużej mierze wykorzystanie narzędzi informatycznych.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2020-12-14
Jak cytować
Mazurkiewicz, K. (2020). Core & More - koncepcja inteligentnej sprawozdawczości informacji korporacyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 104-113. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.31