Organizacja pozarządowe w Polsce – rola i ich źródła finasowania

Słowa kluczowe: źródła finansowania, organizacje pozarządowe

Abstrakt

Organizacje pozarządowe to instytucje zaliczające się do sektora społecznego, potrafiącego zaspokoić specyficzne potrzeby ludzi, których nie zaspokajają organizacje komercyjne i administracja państwowa. NGOsy wychowują, pomagają rozwijać i samorealizować się obywatelom. Artykuł przedstawia rolę jaką odgrywają organizacje pozarządowe oraz w jaki sposób są finansowanie. W artykule wykorzystano metodę desk research - przedstawiono i omówiono wyniki badań wtórnych, przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Główny Urząd Statystyczny.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2020-12-14
Jak cytować
Dąbkowska-Dworniak, M. (2020). Organizacja pozarządowe w Polsce – rola i ich źródła finasowania. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 43-53. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.26